Wethead

Privacybeleid & algemene voorwaarden

Alle onderdelen van deze website zijn eigendom van Ozwest, Inc. (het ‘bedrijf’). Ozwest hecht belang aan de privacy van zijn bezoekers en doet zijn uiterste best om uw privacy te beschermen door dit privacybeleid na te leven. Dit privacybeleid beschrijft het beleid en de procedures van het bedrijf die van toepassing zijn op het verzamelen, gebruiken, verstrekken en beschermen van de informatie die wij mogelijk over u verzamelen of die u ons mogelijk verstrekt, en de wijze waarop wij die informatie verzamelen, gebruiken, bijwerken, beschermen en verstrekken wanneer u onze website of onze mobiele apps bezoekt (samen hierna te noemen: ‘oplossingen’), of gebruikmaakt van de diensten die gekoppeld zijn aan onze oplossingen (samen hierna te noemen: ‘diensten’). Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of op andere wijze verzameld is door ons, zoals via websites die eigendom zijn van derden; of door derden, zoals toepassingen of content (waaronder advertenties) met een link naar of die toegankelijk is via onze oplossingen of diensten. Lees dit privacybeleid goed door zodat u op de hoogte bent van ons beleid en onze werkwijze inzake uw gegevens en hoe wij daarmee omgaan. Mocht u het niet eens zijn met ons beleid of onze werkwijze, maak dan geen gebruik van onze website, oplossingen of diensten. Bezoekt of gebruikt u onze website, oplossingen of diensten, dan aanvaardt u dit privacybeleid.De oplossingen en/of diensten zijn NIET bedoeld voor gebruik door personen onder de 13 jaar. Kinderen onder de 13 jaar zijn niet bevoegd zich aan te melden op onze website of gebruik te maken van onze oplossingen of diensten. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar. BEN JE JONGER DAN 13 JAAR, MAAK DAN IN GEEN GEVAL EN OP GEEN ENKELE WIJZE GEBRUIK VAN ONZE OPLOSSINGEN OF DIENSTEN. Mocht het bedrijf vaststellen dat informatie is verzameld van personen onder de 13 jaar en die is te herleiden tot een persoon, zal het bedrijf deze informatie uit haar systemen verwijderen. Indien u het vermoeden heeft dat wij beschikken over informatie van of over een kind onder de 13 jaar, stel ons daarvan dan op de hoogte via info@stikbot.com

Wij nemen dan passende en standaardmaatregelen die binnen de branche gebruikelijk zijn tegen ongeoorloofde toegang tot uw gegevens. Deze maatregelen bestaan onder meer uit interne controle van onze systemen, standaard SSL-encryptie-technologie die binnen de branche gebruikelijk is en passende fysieke beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot fysieke systemen waarin wij data opslaan. Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet geheel veilig. Hoewel wij ons uiterste best doen om de data in een veilige omgeving op te slaan die niet openbaar toegankelijk is, kunnen we niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens honderd procent beveiligd zijn. Als u persoonlijke gegevens verstrekt, doet u dat op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor het ontwijken van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen die in de oplossingen of diensten zijn opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en hebben geen invloed op, het privacybeleid van derden. Derhalve raden wij alle gebruikers aan om het privacybeleid te lezen van elke bezochte website, al dan niet van derden.

Verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen?

Informatie die u verstrekt en die tot een persoon is te herleiden, wordt door ons op geen enkele wijze verkocht, verhandeld of anderszins overgedragen aan externe partijen. Dit geldt overigens niet voor vertrouwde derde partijen die ons ondersteunen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of de dienstverlening aan u, zolang deze partijen ermee akkoord gaan deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Voorts kunnen we uw gegevens vrijgeven wanneer wij zulks nodig achten om aan de wet te voldoen, om ons websitebeleid, onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten te doen gelden en toe te passen, of om onze rechten, eigendommen of veiligheid en die van derden te beschermen. Informatie die niet tot een persoon te herleiden is, kan echter wel overgedragen worden aan derden voor marketing-, reclamedoeleinden en overige doeleinden.

Links van derden

Het kan voorkomen dat wij op onze website naar eigen goeddunken producten of diensten van derden onder de aandacht brengen of aanbieden. Deze websites van derden voeren hun eigen onafhankelijke privacybeleid. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte websites. Desalniettemin trachten wij de integriteit van onze website te beschermen en horen we graag uw mening over deze websites.

Privacybeleid geldt alleen online

Dit online privacybeleid geldt alleen voor informatie die is verzameld via onze website, niet voor informatie die offline verzameld is.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen en herzieningen

Indien u ervoor kiest deze website te bezoeken, zijn uw bezoek en eventuele privacygeschillen onderworpen aan dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden. Dit geldt ook voor schadebeperkingen, oplossen van geschillen en de toepassing van het recht van de Amerikaanse staat Oregon. Ons bedrijf is constant aan verandering onderhevig en dat geldt daarom ook voor ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden. Mochten wij besluiten ons privacybeleid aan te passen, dan publiceren we de aanpassingen op deze pagina. Tenzij anders aangegeven, is ons privacybeleid van toepassing op alle gegevens van u en uw account waarover wij beschikken.

Bereikbaarheid

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid, dan kunt u ons bereiken via de contactinformatie op onze Contact-pagina.

Naleving van de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act

De onderdelen, programma’s, promoties en andere aspecten van onze diensten waarbij het noodzakelijk is om tot een persoon te herleiden gegevens te overleggen, zijn niet bedoeld voor kinderen. We verzamelen niet bewust tot een persoon te herleiden gegevens van kinderen jonger dan dertien jaar. Kinderen onder de 13 jaar zijn niet bevoegd zich aan te melden op onze website, alleen een ouder of verzorger kan zich namens hen aanmelden. Neem gerust contact met ons op indien u de ouder of voogd bent van een kind jonger dan 13 jaar en u denkt dat dit kind gegevens heeft verstrekt die tot een persoon kunnen worden herleid. Een ouder of voogd van een kind jonger dan 13 jaar mag de gegevens die herleidbaar zijn tot dit kind inzien, vragen om deze gegevens te verwijderen en het gebruik van deze gegevens verbieden.