Wethead

Ochrana osobních údajů a podmínky užívání

Ozwest, Inc. (dále jen „Společnost“) řídí všechny aspekty této webové stránky, kterou si prohlížíte. Ozwest si cení soukromí svých uživatelů a zavazuje se jej chránit prostřednictvím našeho naplňování těchto Zásad ochrany soukromí. Tyto Zásady ochrany soukromí popisují zásady a postupy Společnosti v shromažďování, používání, sdělování a zabezpečení informací, které od vás můžeme získat nebo které můžete poskytnout, a naše postupy pro shromažďování, používání, údržbu, ochranu a sdělování takových informací, když navštívíte naše webové stránky nebo naše aplikace mobilních zařízení (souhrnně „Solutions“), nebo použijete kterékoliv z přidružených služeb nabízených našimi Solutions (souhrnně „Company Services“).

Tyto zásady se nevztahují na žádné informace shromážděné námi v režimu offline nebo prostřednictvím jiných prostředků, a to i na jiných webových stránkách provozovaných jakoukoli třetí stranou; nebo jakoukoli třetí stranou, včetně prostřednictvím libovolné aplikace nebo obsahu (včetně reklam), na které mohou být odkazy nebo být přístupny z nebo na Solutions nebo Company Services. Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany soukromí pečlivě, abyste pochopili naše zásady a postupy týkající se vašich informací a jak s nimi budeme nakládat. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, nepoužívejte naše webové stránky, Solutions nebo Company Services. Svým přístupem nebo použitím našich webových stránek, Solutions nebo Company Services, souhlasíte s těmito Zásadami ochrany soukromí.

Solutions a / nebo Company Services nejsou určeny pro používání osobami mladšími 13 let. Děti do věku 13 let nejsou oprávněny se zaregistrovat na našich stránkách nebo k přístupu k Solutions nebo Company Services. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, pak prosím nepoužívejte nebo nepřistupujte k Solutions nebo Company Services kdykoli nebo jakýmkoliv způsobem. Pokud Společnost zjistí, že byly shromážděny osobní identifikující údaje osoby mladší 13 let, pak Společnost odstraní informace z našich systémů. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít jakýkoliv údaj od dítěte nebo o dítěti mladšího 13 let, prosím, upozorněte nás na info@stikbot.com

Přijímáme vhodná a stavu průmyslového pokroku přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu k vašim datům. Mezi ně patří interní kontrola našich systémů, stavu průmyslového pokroku přiměřená SSL šifrování a přiměřená fyzická bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem k fyzickým systémům, kde data ukládáme.

Bohužel, přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. I když se v dobré víře snažíme ukládat data v bezpečném prostředí, které není přístupné veřejnosti, nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost vašich osobních údajů. Jakýkoli přenos osobních informací je na vaše vlastní riziko. Nejsme zodpovědní za obcházení jakýchkoliv nastavení soukromí nebo bezpečnostních opatření obsažených v Solutions nebo Company Services. Nejsme odpovědni za a ani nemáme žádnou kontrolu nad zásadami ochrany soukromí jakýchkoliv třetích stran a vybízíme všechny uživatele, aby si přečetli zásady ochrany soukromí každé webové stránky nebo stránky třetích stran, které navštíví.

Některé další poznámky k ochraně soukromí:

Jaké informace shromažďujeme?

Informace, které nám poskytnete: Získáváme od vás informace, když se registrujete na našich stránkách nebo vyplňujete formulář. Při registraci na našich stránkách, podle situace, můžete být vyzváni k zadání jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, poštovního směrovacího čísla, pohlaví a data narození. Můžete, ovšem, navštívit naše stránky anonymně. Automatické informace: Přijímáme a ukládáme určité typy informací, kdykoli s námi přijdete do styku. Například, stejně jako mnoho webových stránek, používáme „cookies“ a získáváme určité typy informací, když váš webový prohlížeč přistupuje na naše webové stránky.

Co cookies?

Ano. Používáme cookies, abychom poznali a uložili vaše preference pro příští návštěvy, abychom mohli sledovat cestu reklamy a kompilovat souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakce webu, takže můžeme nabídnout lepší využití stránek a nástrojů v budoucnu. Nápověda na liště u většiny prohlížečů vám řekne, jak zabránit prohlížeči v přijímání nových souborů cookie, jak nastavit prohlížeč, aby vás upozornil, když obdržíte novou cookie, nebo jak cookies úplně zakázat.

Na co používáme vaše informace?

Jakékoliv informace, které od vás získáme, mohou být použity jedním z následujících způsobů:

  • Personalizovat vaše využití našich stránek (vaše informace nám pomáhají lépe se přizpůsobit vašim individuálním potřebám);
  • Zlepšit služby zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na služby zákazníkům a potřeby podpory);
  • Administrovat soutěž, akce, průzkum nebo jinou funkci webu.

Jak chráníme vaše informace?

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření pro zachování bezpečnosti vašich osobních údajů při zadávání, předávání nebo přístupu k vašim osobním údajům, jak je uvedeno výše.

Zveřejňujeme nějaké informace třetím stranám?

Neprodáváme, nenabízíme ani jinak nepředáváme vaše osobní identifikující údaje třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají v provozu našich webových stránek, vedení našeho podnikání nebo poskytování služeb pro vás, pokud tyto strany souhlasí s tím, že tyto informace zachovají jako důvěrné. Můžeme také vydat vaše informace, když věříme, že je to přiměřené pro vyhovění zákonům, prosazení nebo provádění zásad našich stránek, podmínek užití nebo jiných dohod, nebo pro ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti našich nebo druhých. Nicméně, neosobní informace o návštěvnících mohou být poskytnuty jiným stranám pro účely marketingu, reklamy nebo pro jiné použití.

Odkazy třetích stran

Občas, podle našeho uvážení, můžeme zahrnout nebo nabízet produkty nebo služby třetích stran na našich webových stránkách. Stránky těchto třetích stran mají oddělené a nezávislé politiky ochrany soukromí. Nemáme tedy žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto odkazovaných stránek. Přesto se snažíme chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto stránkách.

Ochrana soukromí pouze online

Tyto online zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na informace shromažďované prostřednictvím našich internetových stránek, nikoli na informace shromážděné offline.

Podmínky užívání, upozornění a revize

Pokud se rozhodnete navštívit tuto webovou stránku, Vaše návštěva a jakýkoli spor ohledně soukromí se řídí těmito Zásadami ochrany soukromí a našimi Podmínkami užívání, včetně omezení škod, řešení sporů a uplatnění práva státu Oregon, USA. Náš business se neustále mění a naše Zásady ochrany soukromí a Podmínky užívání se rovněž mohou změnit. Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany soukromí, zveřejníme tyto změny na této stránce. Není-li uvedeno jinak, naše současné Zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny informace, které máme o vás a vašem účtu.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké otázky týkající se těchto zásad ochrany soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených na stránce „Kontaktujte nás“.

Soulad s Children’s Online Privacy Protection Act

(právní akt US na ochranu soukromí dětí online)
Funkce, programy, akce a jiné aspekty našich služeb, které vyžadují poskytnutí osobních údajů, nejsou určeny pro děti. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Děti do 13 let nejsou oprávněny se zaregistrovat na našich stránkách, budou potřebovat svého rodiče nebo zákonného zástupce, aby se zaregistroval pro ně. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce dítěte ve věku do 13 let a domníváte se, že nám poskytlo své osobní údaje, prosíme kdykoliv nás kontaktujte. Rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího 13 let může přezkoumat a požádat o vymazání osobních údajů takového dítěte, stejně jako zakázat používání těchto informací.